NAJČITAJEME ČLANKY

Концерт Лары Фабиан

Тридесетего марца се в Братиславѣ в комплексе Инхеба събыл концерт белгиjскеј пѣвачице Лары Фабиан. Кромѣ јеј прекраснего гласа је было меджу пѣсњами такоже можно наживо услышати глаголене слово о јеј животѣ. То слово је глаголила с страстиј и кусла се њим многих сърдцеј. Мимо знајемих пѣсњеј како сут Je sui malade (Јесм болезна) и Je t´aime (Љубю тебе) запѣла је и друге, меджу њими и једну пълно нову. Хоть је Лара белгиjска жена, говорила је к публику енглезски и нѣколикократ захвалила русским Спосибо. Хвалa Ти, Лара и хвала и твојим музыкантам.

poneděljek, 25. Maj 2020

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV