NAJČITAJEME ČLANKY

Помагајте научнему пројекту взајемнего разуменија меджу словенскими језыками

Jelena Golubović Наша колегица Јелена Голубович делаје научны пројект взајемнего разуменија меджу словенскими језыками како своју дисертацију на университету в Гронинген в Холандији и проси нашу помоч. В Еуропе говориме многими језыками. Различност наших језыков јест велика еуропска ценност, но језычна различност може делати комуникачне проблемы. По тутеј причине публикирала высокоуровньова група на многојезычност (HLGM - High Level Group on Multilingualism) преглед својих темат научнего разисканија, да бы была улепшена комуникација в Еуропе при сохраньенији многојезычнего богатства.

Изпърва група HLGM говори о недостатку знанија о взајемней разумивости близких језыков до комуникације основанеј на рецептивней многојезычности. То значи разуменије језыку, кторы говорник не знаје, но јест близкы јего роднему језыку, же говорники можут на себе говорити в својих језыках. Група HLGM такоже говори о потребе оценьенија енглийскего језыка како универзалнего језыка говорников имеючих различне народне језыкы и потребе разисканија меджународнеј комуникације в рамках германскей, словенскей и романскей језычних фамилијей, може ли например меджусловенска комуникација Словенов из различних народов быти алтернативой јих комуникације в енглийскем језыку. 

Просиме Вас всих да бысте посетили апликацију http://www.micrela.nl/app/ и делали тест, кторы не јест выше от 10 минут. И како можете, ширте тутој линк својим пријателом. 

Все о пројекту можете читати на адресе http://www.micrela.nl и пописаније пројекта јест на адресе http://www.let.rug.nl/gooskens/project/pdf/Gooskens_Vrije_Competitie.pdf. Контакт на Јелену Голубович јест чрез Facebook.

Благодариме Вас много за Вашу помоч научнему пројекту меджусловенскеј комуникације!

(ns-k)

sreda, 27. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV