NAJČITAJEME ČLANKY

Hrvatija slavi pristųpjeńje v Evropejskų Unijų - Хрватија слави приступјеньје в Европејску Унију

Article Index

Хрватија слави приступјеньје в Европејску Унију

Днесь ночеју Хрватија стала 28-а членица Европејској Уније, а после Словеније втора членица из бывшеј Југославије. Приступјеньје Хрватије в ЕУ было славјено в целом краји. На центральној плошчи в Загребе сбирали се десетки тысеч льудиј, же бы прославили ово исторично событьје. Сред них было такоже много хрватских и европејских политиков.

«Благожелају Вам, Хрватијо! Витајемо Вас из целого срдца», говорил в Загребе председатель Европејского Совета, Херман Ван Ромпој.

«Днесь јест день, когда изполньаје се сон, не толико сего покольеньја, але такоже попредньих покольень Хрватов. Днесь јест день, когда устанавјајемо основу за безопасну, демократичну и европејску будучность наследньих покольень», рекл хрватски президент Иво Јосипович. Подчркнул, же Хрвати были и сут Европејци, а Европа јест главна честь ихного народного идентитета.

«Мы днесь ночеју стојимо сде, имајуч пред собоју нову одговорность», хрватски премиер-министр Зоран Миланович говорил пред полночеју. «Хрватија хоче быти мостом к лепшеј будучности за регион, в ктором усилованьја смерьене к Европе сут најболье ефективны способ преможеньја траумы минулости.» Изразил надеју, же ЕУ и все јејне члены будут отворьене на Хрватију како «интегральну честь ихного властного, безмерно разнородного идентитета».

Председатель Европејској Комисије, Жозе Мануел Баррозо, рекл: «То јест исторична ноч, благодареч вам, Хрвати. Вы јесте хтели војдти в ЕУ и ваш тежки труд причинил, же то стало можно [...], же јесте добро приготовјени, же бысте вступили в Унију». Јеговым мненьјем ныне Хрватија јест «совсем демократична држава, где чести се основы права». Приступјеньје Хрватије в Унију измени житьје Хрватов на всегда.

Премолвјали такоже председатель Европејского Парламента Мартин Шульц, ирландски министр внешньих дел Ејмон Гилмор, кторы до 30 јунија был председатель ЕУ, и Далия Грыбаускајте, президент Литвы. Литва јест председатель Уније од 1 јулија.

Кроме премолвјень политиков, в теченьји вечера одбыли се такоже различне концерты. В часине 0:00 хор и оркестр хрватского радио и телевизије изграли европејски химн, Беетховенову «Оду радости».

Обаче не вси в Хрватији, ктора јест независтна држава од 25 јунија 1991, сут шчестливи из приступјеньја Хрватије в ЕУ. Првого дньа хрватского членства жители града Сплит обложили центральну плошчу града чрным пластиком. Средства подавајут, же был то протест против «лжам, кторе спроводили Хрватију в Европејску Унију».

sreda, 27. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV