NAJČITAJEME ČLANKY

Природно богатство Сeрбије

Дльа недавных разслѣдованијеј заграничных рудо-копных компанијеј, на Сербском територију лежи огромна коликост златых руд и такоже другых богатых металов. Увѣрено јест да тако открытије је можно учинити једин раз в теченији 100 лѣт.

Информацију сут изјавилы заграничне копачске компаније дѣлајуче в Сербији, кторе слѣдилы за рудным богатством в Тимочском крају/Сербија.

Такоже в Косовском крају јест велико рудно богатство. Цѣна стратегычскых руд тамо чини около 1000 милијард америчскых доларов. Цѣна лигнита (черно углије) около 500 милијард доларов.

Велике америчске корпорације имајут в планѣ купити концесије от косовске державне влады на копаније лигнита и рудных ковин на Косову.

Јествујут мнѣнија да косовско богатство бѣ једна из важных причин косовској војны и интервенције војск НАТО в области.

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/231678-nadeje-pro-srbsko-zlate-doly/

http://www.smedia.rs/vesti/vest/80139/Kosovo-Rudnik-Trepca-NATO-Rat-za-kosmetsko-rudno-blago.html

 

sreda, 27. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV