NAJČITAJEME ČLANKY

O nas

Internetove noviny IZVIESTIJA.info dielaje medžunarodna občina koristnikov i kollaborativnih tvorcov medžuslovienskogo jezyka.

Интернетове новины IZVIESTIJA.info дѣлаје меджународна обчина користников и коллаборативних творцов меджусловѣнскoгo језыка.

Hočeme pisati bezplatne noviny v univerzalnem medžuslovienskom jezyku, jemuže by vsi Slovieni razumili bez nijakego predhodnogo učenija i jegože by koristili samo posle malogo učenija. Naša strategija jest popustiti lučši medžusloviensky dialog, prenesenije znanija i kultury bez potreby preloženija informacije do mnogih narodnih jezykov.

Хочеме писати безплатне новины в универзалнем меджусловѣнском језыку, јемуже бы вси Словѣни разумили без нијакего предходнoгo ученија и јегоже бы користили само после малoгo ученија. Наша стратегија јест попустити лучши меджусловѣнскы диалог, пренесеније знанија и културы без потребы преложенија информације до многих народних језыков.

Projekt internetovih novin IZVIESTIJA.info ne jest vezany na nijaku jednu religiju ili jedin narodny jezyk ili jednu azbuku ili jedno političske dviženije ni protiv niejakemu narodu, političskemu dviženiji ili religije.

Пројект интернетових новин IZVIESTIJA.info не јест везаны на нијаку једну религију или једин народны језык или једну азбуку или једно политичске движеније ни против нѣјакему народу, политичскему движенији или религије.

Smysl novin jest objedinienije ljudij, i nadieja lučšega medžuslovienskogo razumienija. Jesme oriјentirani na informacije, iže sut niejakemu slovienskomu narodu specifični, i ljudi iz drugih slovienskih narodov jih malo znajut.

Смысл новин јест објединіеније људиј, и надіеја лучшегa меджусловѣнскoгo разумѣнија. Јесме оријентирани на информације, иже сут нѣјакему словѣнскoму народу специфични, и људи из других словѣнских народов јих мало знајут.

IZVIESTIJA.info sut otvorіeny projekt, iže prizyvaje vsjakego (lingvista, ne-lingvista, rodimogo slovienskogo govorca, ne-rodimogo govorca, občiny podobnih projektov, ...) pričestiti se k njemu. Autorom novin može byti vsjaky človiek, iže znaje pisati v kyrillicie ili v latinicie v niejakom mežduslovienskom jezyku: Novoslovienski, Slovio, Slovianski, Slovioski, Interslavic ili Glagolica ili drugom podobnom univerzalnom jezyku.

IZVIESTIJA.info сут отворѣны пројект, иже призываје всјакoгo (лингвиста, не-лингвиста, родимoгo словѣнскего говорца, не-родимoгo говорца, обчины подобних пројектов, ...) причестити се к њему. Автором новин може быти всјакы чловѣк, иже знаје писати в кыриллицѣ или в латиницѣ в нѣјакoм междусловѣнскoм језыку: Новословѣнски, Словйо, Словянски, Словйоски, Интерславик или Глаголица или другом подобном универзалном језыку.

Vaša redakcija
Ваша редакција

 

(ns)

sreda, 27. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV