NAJČITAJEME ČLANKY

Kako jest byti autorom na novom serveru

Dragi prijateli, na novom serveru jest mnogo podobna možnost tvorenija člankov, kako je byla na starom. Tu jest kratke popisanije, kako jest byti autorom na tutom novom serveru.

Драги приɪатели, на новом серверу ɪест много подобна можност творениɪа чланков, како ɪе была на старом. Ту ɪест кратке пописаниɪе, како ɪест быти автором на тутом новом серверу. 

 

  1. Trěba jest vam dělati registraciju. Potom, kogda jest vaša registracija potvrdjena ot našej redakcije, možete davati nove članky.
  2. Članky davajete črez modul EDITACIJA, ktory jest vidimy pod modulom REGISTRACIJA na glavnej stranici. Uvaženije! Tutoj modul EDITACIJA možete viděti samo poslě vašego priglašenija do systemy.
  3. Hočete li svoje napisane članky editirati, možete jih otvoriti črez "iskanije člankov do editacije". Kogda vaš članek naidete, kliknite na jego titul i slěd titula budete viděti malu ikonku s symbolom editacije. Kliknutijem na tuto ikonku se dostanete do režima editacije.
  4. Hočete li davati svoj članek vidimy na glavnej stranici, dajte jemu Featured = Yes i status = Published. (oboje zelene)
  5. Mnogo Vas prosime: Do našego editora ne davajte copy-paste iz Worda ili podobnih programov. Tuti programy pridavajut svoje nevidime formatovanie fontov, ktore nam dělaje velike zlo. Lučše bude, kogda svoj članek vložite kako prosty text iz editora Notepad ili podobnego. I ješte mnogo prosime, da byste koristili razdělenije texta pomočju Read More (buton pod editorom texta). Na glavnu stranicu možete davati toliko několiko prvih linijej texta, no ne vsej vaš text!

Věrujeme, že budete držeti tute pravila. Redakcija Vam želaje mnogo uspěhov v šireniji ideje medžuslověnskej komunikacije.

 


 

  1. Трѣба ɪест вам дѣлати регистрацию. Потом, когда ɪест ваша регистрациɪа потвърдьена от нашей редакциɪе, можете давати нове чланкы.
  2. Чланкы даваɪете чрез модул EDITACIJA, кторы ɪест видимы под модулом REGISTRACIJA на главней страници. Уважениɪе! Тутой модул EDITACIJA можете видѣти само послѣ вашего приглашениɪа до сыстемы.
  3. Хочете ли своɪе написане чланкы едитирати, можете ɪих отворити чрез "iskanije člankov do editacije". Когда ваш чланек наидете, кликните на ɪего титул и слѣд титула будете видѣти малу иконку с сымболом едитациɪе. Кликнутиɪем на туто иконку се достанете до режима едитациɪе.
  4. Хочете ли давати свой чланек видимы на главней страници, дайте ɪему Featured = Yes и status = Published. (обоɪе зелене)
  5. Много Вас просиме: До нашего едитора не давайте цопы-пасте из Worda или подобних програмов. Тути програмы придавают своɪе невидиме форматованѣ фонтов, кторе нам дѣлаɪе велике зло. Лучше буде, когда свой чланек вложите како просты текст из едитора Notepad или подобнего. И ɪеще много просиме, да бысте користили раздѣлениɪе текста Read More (бутон под едитором текста). На главну страницу можете давати толико нѣколико първих линиɪей текста, но не всей ваш текст!

Вѣруɪеме, же будете държети туте правила. Редакциɪа Вам желаɪе много успѣхов в ширениɪи идеɪе меджусловѣнскей комуникациɪе. 

sreda, 27. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV