NAJČITAJEME ČLANKY

Јест ли можно и јест ли треба имати универзалниј меджусловіенскиј језык?

Многи људи на Интернету пишут, же наша работа јест лиха и непотребна. По јих зренији вси људи въкупіе с Словіенами на свіету можут беседовати само Енглијски и не имаје смысл јим творити ніејакы универзалны меджусловіенскы језык. Мыслиме, же то правда не јест. (verzija ovego članka v latinici jest tu)

Čitati plny text: Јест ли можно и јест ли треба...

Jest li možno i jest li trěba imati univerzalny medžusloviensky jezyk?

Mnogi ljudi na Internetu pišut, že naša rabota jest liha i nepotrěbna. Po jih zrěniji vsi ljudi vokupě s Slověnami na světu možut besedovati samo Englijski i ne imaje smysl jim tvoriti někaky univerzalny medžuslověnsky jezyk. Myslime, že to pravda ne jest. (верзија овего чланка в кыриллице јест ту)

Čitati plny text: Jest li možno i jest li trěba...

Novoslovienskij jazyk - Новословіенскиј јазык

Projekt novoslovienskego jazyka jest častij modernego trenda tvorienija meždujazykov, iže na razliku ot starego Esperanta sut postavieni na komunikaciji speciјalnih jazyčnih s'vazov. Tuty jazyky imajut prednost v tom, že jim ljudi razumijut bez potreby velikego učenija, zatože tuti jazyky sut blizki jih rodnim jazykam.

Čitati plny text: Novoslovienskij jazyk -...

sreda, 16. Oktober 2019

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV