NAJČITAJEME ČLANKY

Velike jubileum 222 let ot p'rvih modernih češskih novin

4-ego Julija 1789 sut byli izdani p'rvi Pražski poštovski noviny v redakciji Vaclava Matieja Kramerija (čes. Václav Matěj Kramerius). Centrum Pražskih poštovskih novin je bylo ot 1790-ej godiny znajeme jako Češska expedicija, kdie sut dielali najbolšu čast iz vsih češskih publikacijej togo vremene. Češska expedicija je byla ne toliko samo proste izdavatelstvo novin, no takože znajemy knižny magazin, t'rg i antikvariat.

Vaclav M. Kramerijus bieše učitel češskego jezyka i kromie tutih novin je ještie ot 1795 godiny v češskem jezyku izdaval mnogo knig i različnih publikacijej  (napr. mnogo popularne kalendarija za prostih farmarov).


Češsky jezyk je v tuti vremena 18-ego stoletija umiral radi  germanizacije i političskej situacije. Publikačni aktivity kramerijovej Češskej expedicije sut mnogo pomogli na počatek rekonstrukcije literarnego češskego jezyka v konce 18-ego i potom v počatke 19-ego stoletija. Češsky jezyk se v tečeniji 19-ego stoletija p'lno vazkrepil i obnovil do podoby bogatego i modernego jezyka koristimego v naukie, kulturie i vsih drugih oblastih občinskego života. Ovej proces se je političski izv'ršil v osnovaniji svobodnej Českoslovačskej republiky v 1918-ej godinie posle razpada Austrijsko-Madjarskej Monarhije.

(ns)

sreda, 27. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV