Kyril i Methodij by glasovali za Karla Schwarzenberga! Da žije Velika Morava!