NAJČITAJEME ČLANKY

Medžuslovansko-Ruski slovnik

Каžu Vam Medžuslovansko-Ruski slovnik, skladajuči se iz 7700 slov. Каžda para "slovo - značenje" odpovedaje pravilu 3 glasov. Eksploatuje se pomalku nestandardna orfografija, ale pričiny tomu sut tehnične, a ne demonstrujut predpočitanja avtora. Budut nove versije.

Medžuslovansko-Ruski Slovnik (7700 slov)

Kako jest byti autorom na novom serveru

Dragi prijateli, na novom serveru jest mnogo podobna možnost tvorenija člankov, kako je byla na starom. Tu jest kratke popisanije, kako jest byti autorom na tutom novom serveru.

Драги приɪатели, на новом серверу ɪест много подобна можност творениɪа чланков, како ɪе была на старом. Ту ɪест кратке пописаниɪе, како ɪест быти автором на тутом новом серверу. 

Čitati plny text: Kako jest byti autorom na novom...

PF 2014

petek, 27. Maj 2022

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV